Biorąc pod uwagę polskie przedsiębiorstwa zauważa się, że poziom motywacji pracowników jest niezwykle zróżnicowany. Aby sprawdzić, jakie panują nastroje w firmie, należy przeprowadzić tak zwane badanie motywacji. Nie wszyscy pracodawcy jednak przejmują się swoimi pracownikami i nie interesuje ich, czy pracownicy są zmotywowani. Uważają oni, że wypłata powinna być wystarczająco motywująca do pracy. Dzieje się tak przede wszystkim w małych, prywatnych firmach, gdzie każdy każdego zna, a pracownik ma bezpośredni kontakt z właścicielem firmy.

badanie motywacjiDodatkowo małe firmy nie mają środków finansowych na przeprowadzanie takich badań oraz wdrażanie dodatkowych środków motywacji. W większych firmach kładzie się nacisk na badanie motywacji wśród pracowników. Odbywa się ono anonimowo, poprzez wypełnienie przez każdego pracownika ankiety. Pytania dotyczą czynników, które motywują do lepszej i bardziej efektywnej pracy. Do czynników takich można zaliczyć system wynagrodzenia (w tym podstawa, premie), atmosfera panująca w miejscu pracy oraz relacje pomiędzy współpracownikami a także pomiędzy pracownikiem a przełożonym, poczucie bezpieczeństwa, stabilności pracy, możliwość rozwoju osobistego, a co za tym idzie awansu. Dodatkowo można pokusić się o wyszczególnienie takiego czynnika jak: prestiż firmy, zadowolenie z obejmowanego stanowiska pracy oraz przydzielonych obowiązków służbowych, samodzielność podejmowania decyzji.

Po zebraniu wszystkich odpowiedzi, pracodawca może ocenić, czy wszystkie czynniki są tak samo ważne dla pracowników, na które należy zwrócić szczególną uwagę, co należy poprawić w działaniu firmy a co jest na wystarczającym poziomie. W niektórych firmach aby zmotywować pracowników wprowadza się darmowe świadczenia zdrowotne, karnety na siłownie, służbowe telefony, samochody czy nawet darmowe śniadania i soki.W większych, bogatszych firmach organizuje się firmowe wyjazdy integracyjne lub kolacje.

Forma motywacji powinna być poparta wynikami badania motywacji (warto zapoznać się z materiałem na anacco.pl/motywowanie-pracownikow). Jeśli pracownicy najbardziej ucieszyli by się ze świadczeń pieniężnych na święta, nie proponujmy im zniżek na jedzenie w restauracji fast food lub karnetów na siłownię, z których nikt nie chce korzystać. Należy wyjść do pracownika w taki sposób, by go zmotywować a nie dodatkowo zniechęcić do pracy. Każdy ruch w stronę motywacji powinien być przemyślany aby nie był odwrotny w skutkach.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)