Certyfikat ISO jest swego rodzaju zaświadczeniem, które otrzymuje przedsiębiorstwo za to, że działalność, którą prowadzi firma, jest zgodna ze z góry ustalonymi normami i procedurami. Otrzymanie certyfikatu nie jest ani rzeczą prostą ani krótkotrwałą. Jest natomiast końcowym krokiem w procesie certyfikacji systemu zarządzania. Dzięki niemu klienci, otrzymują umowę o certyfikację wraz z prawem do korzystania ze znaku oraz raport z audytu.

Certyfikat jest ważny w całym cyklu certyfikacyjnym, który wynosi trzy lata, pod warunkiem pozytywnie odbytych, corocznych audytów nadzorujących. W trakcie audytów nadzoru, oceniane są kluczowe elementy systemu zarządzania. Po jego zakończeniu, klient otrzymuje raport (między innymi są tam zawarte informacje takie jak: miejsce przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego, data, kto prowadził audyt, jakie wykryto niezgodności podczas przeprowadzenia audytu pierwszego stopnia itp.).

scroll-576790_640

Rodzajów certyfikatów ISO jest wiele, my jednak chcemy przybliżyć dwa z nich. Pierwszy będzie dotyczyć zarządzania środowiskiem (ISO 9001), drugi natomiast zarządzania jakością (ISO 14001).
Pierwszy z nich (dokładnie PN:EN ISO 9001:2009) jest najbardziej popularnym – uzyskiwanym przez przedsiębiorców – certyfikatem. Dotyczy on jakości i wszystkiego, co z nią związane. Aby przedsiębiorstwo mogło dostać taki certyfikat, musi przejść bardzo wiele kontroli oraz spełnić wszystkie – bardzo wysokie – normy jakościowe. Przede wszystkim musi nastąpić szczegółowa analiza wszystkich potrzeb i wymagań, jakie stawiają klienci. Jest to o tyle ważne, ponieważ kołem napędowym każdej działalności gospodarczej są potencjalni klienci i dla nich właśnie firmy muszą robić jak najwięcej, by utrzymać relacje oraz zdobyć nowych zwolenników. Ponad to, do otrzymania certyfikatu jakości, kierownictwo firmy musi być wysoce wykwalifikowane oraz musi posiadać zdolności organizacyjne. Jest to potrzebne do realnego i efektywnego określenia potencjału przedsiębiorstwa. Następnie, sposób zarządzania i oceny systemu musi być na najwyższym poziomie. Dodatkowo, dla uzyskania certyfikatu ISO 9001:2008, celem organizacji powinno być nieprzerwane i ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowników, jak i produktów czy usług. Również stosunki między kontrahentami, dostawcami muszą być co najmniej poprawne i oparte na wzajemnym szacunki, gdyż od nich także zależy jakość oferowanych dóbr.
Drugim z wymienionych certyfikatów jest ten, który dotyczy zarządzania środowiskowego (dokładnie chodzi o PN:EN ISO 140001:2005). Jego model – podobnie do wyżej wymienionego ISO 9001 – opiera się na ciągłym doskonaleniu oraz zaplanowaniu, wdrożeniu i kontrolowaniu polityki środowiskowej. Taki certyfikat może otrzymać każda organizacja, bez względu na jej rodzaj, wielkość, warunki społeczno-kulturalne czy geograficzne. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom. By go uzyskać, firma musi spełniać następujące wymagania:
– zapobieganie zanieczyszczeniom;
– ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem;
– działanie zgodne z prawem i normami środowiskowymi;
W przypadku systemu środowiskowego, wymaga się bezwzględnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy.

 

źródło: http://www.certios.pl/wdrozenia-iso/iso-9001

 

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)