Idąc tropem popularnego powiedzenia, że każdy towar posiada swoją cenę, można szybko zauważyć, jak dynamiczną przestrzenią jest branża powiązana z nieruchomościami. Wycena mieszkań, domów, lokali użytkowych czy też gruntów rolnych odbywa się częściowo na takiej samej zasadzie jak w przypadku dzieł sztuki, dlatego też w większości przypadków o wartości konkretnego mieszkania decyduje nie jego rzeczywista wartość, ale relacja pomiędzy popytem i podażą, która przekłada się bezpośrednio na trendy dostrzegalne w branży.

analiza rynkuZe względu na to, że upodobania uczestników rynku zmieniają się niemal tak samo szybko jak sezonowa moda w przypadku firm odzieżowych, najważniejszych danych dostarcza sumiennie przeprowadzana analiza rynku nieruchomości, na podstawie której można dokonać wiarygodnego podsumowania pewnego etapu, na którym obecnie znajduje się przestrzeń branżowa. Obecność trendów widać wyraźnie w rozstrzale cenowym, który zauważalny jest w operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Niejednokrotnie można zaobserwować wyraźne różnice nie tylko w wartościach poszczególnych obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, ale w kręgach zainteresowań samych odbiorców, co jakiś czas można bowiem zaobserwować pewnego rodzaju „mody” na mieszkanie w apartamentach, nowym budownictwie czy też starych kamienicach. W zależności od takich danych czy też parametrów kształtują się wartości rynkowe poszczególnych mieszkań czy domów.

Według definicji, rynkowa wartość nieruchomości jest najbardziej prawdopodobną ceną, którą można uzyskać na rynku w dniu wyceny zakładając, że strony umowy były od siebie niezależne oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości i wynegocjowania wartości umowy.

Analiza rynku nieruchomości jest więc w stanie wskazać na kierunek, w którym podąża cała branża i pomóc przewidywać dalsze etapy postępowania z posiadanym majątkiem, ale także wesprzeć pracowników biur nieruchomości oraz doradztwa mieszkaniowego czy też samych rzeczoznawców majątkowych w skrupulatnym przyglądaniu się obecnemu stanowi niezwykle dynamicznie zmieniającej się branży.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 10.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: +1 (z 1 głosy)